Produktionsvej 1,2
c/o Office 1
2600 Glostrup
Tel. +45 4582 3655

Din innovative partner inden for betonarbejde

Centrum Entreprise ApS er en moderne innovativ entreprenørvirksomhed med over 20 års erfaring
i betonrenovering og overfladehandling samt vandtætning af beton inden for bygge- og anlægssektoren.

Vi har speciale i infastrukturelle bygværker som broer, kraftværker, rensnings- og forbrændningsanlæg.

Med vores store erfaring og dygtige og certificerede medarbejderstab, kan vi tilbyde en høj kvalitet i udførelse.

Vores målsætning er, at fastholde et fagligt højt ambitionsniveau og hele tiden udvikle vores ekspertise
og know-how til gavn for vores kunder.

Korte interne kommandoveje giver os muligheder for at træffe hurtige beslutninger, når der er brug for det.

Vi lægger vægt på en tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere, – og måske endda levere forslag
til bedre løsninger på konkrete områder end de forventer.