Produktionsvej 1,2
c/o Office 1
2600 Glostrup
Tel. +45 4582 3655

Kort om vores kompetencer

Vores arbejdsområder er hovedsageligt betonarbejder med speciale i følgende arbejdsområder:

  • Betonreparationer, specialer inden for brorenovering
  • Sprøjtebeton, våd- og tørsprøjtning
  • Bane- og sprøjtemembraner
  • Betonafrensning med slyngrensning, spuling og sandblæsning
  • Montage af brolejer og dilatationsfuger
  • Typegodkendte kunststofbelægninger
  • Injicering af betonkonstruktioner med cement, epoxy, polyurethan og acrylgel
  • Industrigulve, overfladehandling/imprægnering af betonkonstruktioner
  • Rådgiverassistance ifm. eftersyn, tilstandsvurdering samt forundersøgelser af brokonstruktioner
  • Trækprøvning (insitutest)

I forbindelse med udførelse af overfladebehandlinger og belægninger råder selskabet over en lang række special-maskiner, som er påkrævet for denne type arbejder.

Selskabet beskæftiger i lavsæsonen 10-12 faste timelønnede specialarbejdere samt struktører og i højsæsonen 15-20 timelønnede medarbejdere. Herudover beskæftiger selskabet meget konstant 3-4 selvstændige,
mindre firmaer som leverer ydelser som timelønsarbejde.

Den faste stab af medarbejdere har gennemgået de af Arbejdstilsynet krævede kurser for lovligt at kunne
arbejde med epoxy-materialer og tilsvarende kunststof-materialer samt det af Vejdirektoratet krævede sikkerhedsuddannelse for udførelse af arbejder på offentlige gader. Flere af medarbejdere er også i besiddelse af ”Banekursus”.
Selskabets formænd følger de af Dansk Byggeri anbefalede kurser indenfor relevante arbejdsområder,
herunder lovpligtige sikkerhedskurser

I forbindelse med udførelse af større entrepriser eller dele heraf er Centrum Entreprise fortrolig
med udarbejdelse af kvalitetsstyringssystem bestående af den generelle del gældende for Centrum Entreprise og den sagsspecifikke del tilpasset den aktuelle opgave.